Piotr Gryza

Autor: Piotr Gryza

Potencjał ludnościowy wybranych państw

Potencjał ludnościowy wybranych państw Poniżej zaprezentowano liczbę ludności podaną w mln osób dla lat 2000 i roku 2021 oraz gęstość zaludnienia i liczbę urodzeń żywych

Witold Urbanowicz

Witold Urbanowicz: znakomity polski lotnik, jeden z dowódców Dywizjonu 303, as walki powietrznej, walczył nad Anglią przeciw Niemcom i nad Chinami przeciw Japonii. Gen. Władysław