Kultura i rodzina

Pytania dla przygotowujących się do małżeństwa

Małżeństwo sakramentalne to nadzwyczajny, nierozerwalny, naturalny związek kobiety i mężczyzny stworzony przez Boga.
Związek, w którym kobieta i mężczyzna: żyją, trwają, starają się żyć, w miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej korzystając z łaski sakramentu

Cel małżeństwa

Małżeństwo to nadzwyczajny, nierozerwalny, naturalny związek kobiety i mężczyzny, w którym – jak naucza encyklika Humanae Vitae

 1. „Małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie,” – (cel budowa wspólnoty miłości, w tym również w obszarze współżycia małżeńskiego i wspólnego rozwoju),
 2. „współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi”. (cel rodzicielstwo)
 3. „Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem” (jedność sakramentalna).

Dlatego przygotowując się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego trzeba zadać sobie podstawowe zasadnicze pytania:

 1. Czy naprawdę znam tego człowieka, z którym zamierzam zawrzeć sakramentalny związek małżeński ? Mogę mieć wątpliwości, to jest normalne, naturalne.
 2. Czy akceptuję tego mężczyznę / tę kobietę w jego/ jej fizyczności (cielesności), z jego /jej charakterem, psychiką, historią życia, poglądami, Wiarą lub brakiem Wiary ?
 3. Czy temu człowiekowi chcę powierzyć moje życie i życie naszych dzieci ?
 4. Czy chcę, aby ten mężczyzna był ojcem moich dzieci ?/ czy chcę, aby ta kobieta była matką moich dzieci ?
 5. Czy chcę dla tego człowieka oddać swoje życie, w zwykłej codzienności, dzień po dniu, oddawać mu swój czas, którym do tej pory rozporządzałam/rozporządzałem dowolnie, swoje rozrywki, znajomych?

Żeby wszystko właściwie rozeznać i należycie przygotować się do małżeństwa trzeba się trochę siebie nauczyć i wiele o sobie wiedzieć.

Proponujemy, aby poniższe pytania – zagadnienia –  były przedmiotem Waszych rozmów – najlepiej wielu rozmów. Nie o wszystkich pytaniach – zagadnieniach trzeba rozmawiać od razu, do części trzeba się przygotować, być może potrzeba będzie też trochę czasu w Waszej znajomości, abyście mogli sobie wzajemnie na nie odpowiedzieć.

 1. Co przysięgam: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”.
 2. Jaka jest moja i mojego przyszłego męża / mojej przyszłej żony relacja z Panem Bogiem ?
 3. Jaki jest nasz stosunek do Kościoła katolickiego i Wiary ?
 4. Co jest ważne dla mnie ? Co jest ważne dla mojego przyszłego męża/mojej przyszłej żony ? Czy to są wspólne sprawy i wartości ?
 5. Co czytamy, co oglądamy, czego nie czytamy i czego nie oglądamy (media, prasa, książki) ?
 6. Co mi się podoba u mojego przyszłego męża/mojej przyszłej żony (wymienić co najmniej 5 cech , opisów sytuacji itd.) ?
 7. Co mi się w nim/w niej nie podoba, w czym dostrzegam źródło ewentualnych trudności ? Jak będę z tym żyć (omówić co najmniej jedną rzecz) ?
 8. Czy w moim dotychczasowym życiu przed znajomością z moim przyszłym mężem/moją przyszłą żoną,  w relacjach z mężczyznami / kobietami dochodziło do kontaktów współżycia seksualnego ?
 9. Ile i kiedy pragniemy mieć dzieci ?
 10. Kiedy planujemy narodziny pierwszego dziecka ?
 11. Jak chcemy wychować nasze dzieci ?
 12. Jaki jest mój i mojego przyszłego męża / mojej przyszłej żony stosunek do używania w  naszym pożyciu małżeńskim antykoncepcji ?
 13. Czy zamierzam i mój przyszły maż / moja przyszła żona zamierza stosować naturalne metody rozpoznawania płodności ?
 14. Czy znam i czy mój przyszły mąż zna / moja przyszła żona zna nauczanie o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego zawarte w encyklice Humanae Vitae ?
 15. Czy jako mąż będę akceptował pracę zawodową mojej żony ?
 16. Czy jako żona będę umiała poświęcić swoje ambicje zawodowe dla wychowywania naszych dzieci ?
 17. Co było dobre w moich relacjach z rodzicami ?
 18. Czego brakowało mi jako dziecku w relacjach z rodzicami ?
 19. Czego brakowało mi jako dziecku w relacjach z rodzicami a chcę, aby było w naszych relacjach z naszymi dziećmi ?
 20. Co czytamy, co oglądamy, czego nie czytamy i czego nie oglądamy w kontekście wychowania dzieci ?
 21. Pięć rzeczy (obyczaje, tradycje, zachowanie, sposób bycia, słownictwo, (…)), które chcę przenieść z rodziny, z której pochodzę,  do naszego małżeństwa ?
 22.  Rzeczy, których nie chcę przenieść (obyczaje, tradycje, zachowanie, sposób bycia, słownictwo, (…)) z rodziny, z której pochodzę, do naszego małżeństwa ?
 23. Jak wyglądała niedziela w moim domu rodzinnym ?
 24. Czy w moim domu rodzinnym w niedzielę całą rodziną uczestniczyliśmy we Mszy Świętej?
 25. Czy w moim domu rodzinnym w niedzielę było wspólne śniadanie ?
 26. Czy w moim domu rodzinnym w niedzielę był wspólny obiad ?
 27. Jak planujemy niedzielę w naszym małżeństwie ?
 28. Czy planujemy wspólne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej ?
 29. Czy planujemy wspólny niedzielny obiad ?
 30. Czy i w jaki sposób będziemy prowadzili codzienną modlitwę małżeńską? A potem również i rodzinną, kiedy przyjdą na świat dzieci ?
 31. Czy planujemy wspólne przystępowanie do spowiedzi świętej?
 32. Jak planujemy wspólne przeżywanie świąt i uroczystości rodzinnych ?

© Anna i Piotr Gryza