Kultura i rodzina

Drugi Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny w Krakowie – Co robić ?

Drugi Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny w Krakowie – Co robić ?

W dniach  17-19 listopada  2022 r. odbywał się w Krakowie Drugi Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny

Uczestniczyliśmy w Kongresie w sobotę 19 listopada.

W końcowej debacie plenarnej z udziałem ks. kard. Gerharda Muellera i ks. abp. Marka Jędraszewskiego, w czasie dyskusji, na pytanie, co robić, aby zachęcić młodych ludzi do zachowania czystości seksualnej, zaprezentowaliśmy następujące stanowisko.

  1. Przede wszystkim rozmawiać, mówić prawdę o tym wymiarze życia człowieka, o którym prawie nikt z młodymi nie rozmawia, a tym bardziej poważnie, a zalewani są medialnymi obrazami wyśmiewającymi czystość. Rozmawiać z szacunkiem, słuchać. Dawać świadectwo, argumentować. W naszym posługiwaniu młodym ludziom, przede wszystkim narzeczonym przygotowującym się do małżeństwa sakramentalnego, widzimy, że rozmowa, wysłuchanie, świadectwo, argumentacja mogą trafić do młodych ludzi. Poważne potraktowanie młodych ludzi, rozmowa o tym, co jest tak ważne w ich życiu i co tak bardzo rzutuje na wszystkie inne wymiary ich życia, często pierwsza taka rozmowa w ich dorosłym życiu, mogą pomóc, zmienić ich postawę a w konsekwencji i praktykę życia. Ukazanie perspektywy i sensu czystości potrafi otworzyć oczy i obudzić odpowiedzialność i pragnienie przeżycia własnego i wspólnego małżeńskiego życia w sposób świadomy i godny.
  2. Mamy szukać dróg do ludzi inaczej myślących i żyjących, zachęcać i świadczyć, ale nie możemy przyjąć ich języka i  semantyki, ponieważ jeśli będziemy używać ich języka, to nie my przekonamy ich, lecz oni zmienią nasz świat poprzez zmianę znaczenia słów i pojęć.
  3. Obserwując media odnosimy wrażenie, że ci, którzy próbują być zrozumiani przez świat, sami zaczynają działać i myśleć tak, jak tego świat oczekuje. To nie oni docierają do ludzi, tylko świat zmienia ich pojęcia i słowa. Dlatego tak ważne jest nie poddawać się i nie przejmować języka i semantyki drugiej strony czyli świata rewolucji seksualistów.
  4. Nigdy nie opuszczajmy rąk, nie dajmy się przekonać, że nic się nie da zrobić; przeciwnie, bądźmy dobrej myśli, pomimo całego trudu, a nierzadko i przykrości związanych ze służbą.

Anna i Piotr Gryza