Kultura i rodzina

Potencjał ludnościowy wybranych państw

Potencjał ludnościowy wybranych państw

Potencjał ludnościowy wybranych państw

Poniżej zaprezentowano liczbę ludności podaną w mln osób dla lat 2000 i roku 2021 oraz gęstość zaludnienia i liczbę urodzeń żywych (w tys. urodzeń) dla roku 2021 dla wybranych krajów.

Liczbę ludności podano na podstawie danych GUS (Przegląd międzynarodowy 2022) oraz UN Demographic Yearbook 2021.

Dla roku 2021 przyjęto dane podane przez GUS albo dane szacunkowe podane przez UN Demographic Yearbook 2021. Dla krajów, dla których nie było takich danych przyjęto liczbę z najbliższego roku z wyszczególnionymi danymi.

Opracowanie własne Piotr Gryza

 
 2000202120212021
 [mln ][mln]Ludność
na 1 km2
Urodzenia żywe
[tys.]
Austria  89106 
Belgia  10,311,6375118
Bułgaria 8,16,863 
Chorwacja 4,3471 
Czechy  10,210,5136112
Dania  5,35,9136 
Estonia  1,41,329 
Finlandia  5,25,514 
Francja  6166,6119696
Grecja  10,810,781 
Hiszpania  40,747,494336
Holandia  1617,6416 
Irlandia  3,85,171 
Litwa 3,52,843 
Łotwa  2,41,929 
Niemcy  82,383,2233795
Norwegia 4,55,41456
Polska 38,337,7123331
Portugalia  10,310,3112 
Rosja 146,3142,99 
Rumunia 22,419,281 
Słowacja  5,45,4111 
Słowenia  22,1103 
Szwajcaria  7,28,3209 
Szwecja  8,910,523114
Turcja  64,784,71071 080
Ukraina 48,742,673271
Węgry  10,29,710594
Wielka Brytania5965,4278681
Włochy  5759,3200400
Argentyna  36,943,116625
Australia  19,223,93 
Brazylia  174,2204,5252 676
Chiny  12671371,214710 620
Egipt 70,28999 
Indie  1042,6125442024 800
Indonezja 205,3255,5141 
Japonia 126,7127,1333840
Kanada  30,735,84 
Korea Południowa46,451548272
Meksyk  99,512165 
Nigeria  124,8187,3237 
Nowa Zelandia
New
3,94,619 
Rep. Pd. Afryki44,95549 
Stany Zjednoczone287,8320,9353 664
Tajlandia  62,365130 
Wenezuela  24,430,536 
Pakistan138207,7  
Uzbekistan 34,9 905
Kazachstan 19 446
Irak 36,7 1 011
Iran 84,1 1 114
Yemen 27 387
Izrael 8,4 185
Nepal 30  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Przegląd międzynarodowy 2022) oraz UN Demographic Yearbook 2021.