Kultura i rodzina

Kierunkowskazy i światła, które towarzyszyły przy tworzeniu Stowarzyszenia

Kierunkowskazy i światła, które towarzyszyły przy tworzeniu Stowarzyszenia

Kierunkowskazy i światła, które towarzyszyły przy tworzeniu Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” powstało w roku 1989 r. Byłem na początku tego Stowarzyszenia. Byłem inicjatorem jego powstania i jednym z głównych założycieli.

W 2014 r. Stowarzyszenie obchodziło swoje 25 – lecie. Zostałem poproszony przez Zarząd Stowarzyszenia o przybliżenie początków Stowarzyszenia. Przedstawiłem wtedy na uroczystym galowym spotkaniu (w dolnym kościele na Bemowie) 25 października 2014 r. krótkie podsumowanie pt. „Kierunkowskazy i światła, które towarzyszyły przy tworzeniu Stowarzyszenia”. Przypominam teraz ten dokument.

Kierunkowskazy i światła, które towarzyszyły przy tworzeniu Stowarzyszenia.

Jako senior witam Państwa serdecznie i bardzo dziękuję, że przyszliście na to spotkanie, bo tak jak w przypadku Kościoła i narodu, trzeba się łączyć z teraźniejszością. Tak, że bardzo dziękuję za to spotkanie  przeszłości z teraźniejszością.

Ponieważ poproszono mnie o to, żebym powiedział kilka słów o początku, to powiem o głównych kierunkowskazach i światłach, które towarzyszyły nam przy tworzeniu tego Stowarzyszenia, tego środowiska, bo środowisko powstawało wcześniej, niż powstało samo Stowarzyszenie.

Kierunkowskazy.

Najważniejsze kierunkowskazy i światła, które były na początku drogi i przyświecały nam w budowaniu środowiska i organizacji. Kierunkowskazy, które wymienię, były ważne wtedy, 28, 25, 23 lata temu, jak również są ważne teraz. Dlatego zresztą będę o nich mówił w czasie teraźniejszym.

  1. Po pierwsze i najważniejsze. Miłość i wierność Kościołowi rzymsko-katolickiemu. Kościołowi, który jest Mistycznym Ciałem Pana Jezusa. Kościołowi, który jest wspólnotą wiary, wspólnotą wartości, wspólnotą tradycji, wspólnotą kultury i wspólnotą ludzi. Z Kościołem  jesteśmy związani na dobre i na złe. Identyfikujemy się z Magisterium Kościoła i identyfikujemy się ze wspólnotą Kościoła, wspólnotą wiary, wartości, tradycji, kultury i ludzi.
  2. Po drugie. Jesteśmy związani z Kościołem przez duże „K”, ale nie działamy na terenie kościoła przez małe „k”. Miejscem naszej działalności jest środowisko nauki i pracy, jest środowisko akademickie, w szczególności środowisko studenckie.
  3. Po trzecie. W środowisku akademickim na podstawie samodzielnego rozeznania podejmujemy różne formy aktywności łącznie z działalnością w organach samorządu akademickiego i studenckiego. Chcemy mieć wpływ na życie akademickie na uczelniach tak, aby tam prezentować i bronić katolickich wartości.
  4. Po czwarte. Mamy głębokie uszanowanie dla naszej ojczystej, polskiej tradycji, historii, kultury i języka.
  5. Po piąte. Wolność i niepodległość. Na miarę naszych młodzieżowych i studenckich możliwości walczyliśmy o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny z dyktaturą komunistyczną. Niepodległość Polski – naszej Ojczyzny oraz wolność w aspekcie wolności osobistej, społecznej i gospodarczej jest dla nas bardzo ważna.
  6. Po szóste. W środowisku Soli Deo jest miejsce dla osób z różnych ruchów formacyjnych i różnych charyzmatów, mających jednak pewne wyczulenie społeczne i gotowość pewnej służby dla dobra wspólnego. Ważną sprawą dla nas zawsze była obrona życia dzieci nienarodzonych.
  7. Po siódme. Od samego początku rozumieliśmy znaczenie normalnej rodziny. Dlatego podejmujemy działania promujące katolicki model rodziny i kulturę czystości przedmałżeńskiej.
  8. Po ósme. Nazwa Soli Deo została zaczerpnięta z zawołania z herbu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jego postawa i nauczanie jest dla nas ważnym punktem orientacyjnym w zmieniającej się rzeczywistości kościelnej i społecznej. Jego troska o jedność Kościoła, o kultywowanie tradycji, o uszanowanie historii ojczystej, a jednocześnie troska o sposób wprowadzania zmian w Kościele po soborze watykańskim II, pozwala nam dostrzec te wszystkie ważne elementy, których powinniśmy strzec również w Kościele.
  9. I wreszcie coś, co dotyczy każdego z nas. Mianowicie Soli Deo to wspólnota, która daje siłę, żeby tam, gdzie spotykamy się w swoim miejscu pracy, nauki – na uczelni, bo ta organizacja działa na uczelniach – że daje siłę, żeby powiedzieć „nie!”, jeśli nie zgadzamy się z czymś, co uderza w te podstawowe dla nas wartości.
  10. I na koniec może powiem, że to wszystko, o czym mówiłem, było dla nas ważne wtedy – 28, 25, 23 lata temu, ale mówiłem o tym w czasie teraźniejszym, ponieważ jest ważne również teraz. Życzę wam – i bardzo bym tego chciał – żebyście wytrwali na tej drodze, a jestem pewien, że tak się stanie, ponieważ działalność Stowarzyszenia, z tego, co mówił zresztą Prezes Stowarzyszenia, ale również jak obserwuję działalność Soli Deo, to jest kontynuacja tych kierunków, które zaczęliśmy 28 lat temu.

Treść zaczerpnąłem z własnych zapisów cyfrowych oraz z archiwalnej strony ASK „Soli Deo” https://www.solideo.pl/2014/2014.12.08-25-lecie-przemowienie-piotr-gryza

Tak było 25 października 2014 r.

Dla pamięci i dla wspólnoty i jako wezwanie do Tych, którzy teraz tworzą Stowarzyszenie.

Piotr Gryza