Kultura i rodzina

Proklamacja Narodowego Dnia Świętości Życia w 2021 r. USA pełny tekst

Proklamacja Narodowego Dnia Świętości Życia w 2021 r. USA pełny tekst

Podobnie jak w roku 2020, urzędujący jeszcze Prezydent USA Donald Trump  wydał Proklamację-oświadczenie pro-life na kilka dni przed Marszem Życia w Waszyngtonie 29 stycznia 2021 roku.

Oświadczenie zostało opublikowane na stronie The White House https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day-2021/   18 stycznia 2021 r. Przetłumaczony przez nas na język polski tekst oświadczenia poniżej.

Proklamacja Narodowego Dnia Świętości Życia w roku 2021

Każde ludzkie życie jest darem dla świata. Narodzony czy nienarodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory, każdy człowiek jest stworzony na święty obraz Boga. Wszechmogący Stwórca daje każdemu człowiekowi wyjątkowe talenty, piękne marzenia i wielki cel. W Narodowym Dniu Świętości Życia Ludzkiego czcimy cud istnienia człowieka i odnawiamy naszą determinację w budowaniu kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i pielęgnowany.

W tym miesiącu mija prawie 50 lat od decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Roe przeciwko Wade. Ta wadliwa konstytucyjnie decyzja obaliła prawo państwowe, które zabraniało aborcji i doprowadziła do śmierci ponad 50 milionów niewinnych ludzi. Ale silne matki, odważni studenci, niesamowici członkowie społeczności i ludzie wiary prowadzą potężny ruch, aby obudzić amerykańską świadomość i przywrócić wiarę, że każde życie jest godne szacunku, ochrony i opieki. Ze względu na poświęcenie niezliczonych pionierów pro-life, wezwanie do uznania świętości życia brzmi głośniej niż kiedykolwiek w Ameryce. W ciągu ostatniej dekady wskaźnik aborcji stale spadał i obecnie ponad trzech na czterech Amerykanów popiera ograniczenia aborcyjne.

Od pierwszego dnia mojego urzędowania podjąłem historyczne kroki, aby chronić niewinne życie w kraju i za granicą. Przywróciłem i wzmocniłem politykę prezydenta Ronalda Reagana (1984 r. konferencja ludnościowa w Meksyku, decyzja USA o niefinansowaniu zagranicznych organizacji proaborcyjnych- przypis tłumacza), wydałem historyczną decyzję pro-life, która reguluje korzystanie ze specjalnego  funduszu Title X, przeznaczonego na dofinansowanie wydatków zdrowotnych amerykańskich uboższych rodzin (nieobjętych ogólną opieką społeczną – przypis tłumacza), oraz podjąłem kroki w celu ochrony praw sumienia lekarzy, pielęgniarek i organizacji takich jak Małe Siostry Ubogich. Moja administracja chroniła istotną rolę adopcji opartej na wierze. Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych jasno stwierdziłem, że globalni biurokraci nie mają prawa atakować suwerenności narodów, które chronią niewinne życie. Zaledwie kilka miesięcy temu nasz naród dołączył do 32 innych krajów, podpisując deklarację konsensusu genewskiego, która wzmacnia globalne wysiłki na rzecz zapewnienia kobietom lepszej opieki zdrowotnej, ochrony każdego życia ludzkiego i wzmocnienia rodzin.

Dla Narodu przywrócenie kultury szacunku dla świętości życia ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania najbardziej palących problemów naszego kraju. Kiedy każdy człowiek jest traktowany jak ukochane dziecko Boże, jednostki mogą osiągnąć swój pełny potencjał, wspólnoty będą kwitnąć, a Ameryka będzie miejscem jeszcze większej nadziei i wolności. Dlatego właśnie miałem głęboki przywilej bycia pierwszym prezydentem w historii, który wziął udział w Marszu dla życia (Walk for Life) i to właśnie motywuje moje działania na rzecz poprawy systemu adopcji i opieki zastępczej w naszym kraju, zapewnienia większych funduszy na badania nad zespołem Downa oraz rozszerzenia opieki zdrowotnej dla samotnych matek. W ciągu ostatnich czterech lat mianowałem ponad 200 sędziów federalnych, którzy stosują Konstytucję zgodnie z jej zapisem, w tym trzech sędziów Sądu Najwyższego – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett. Zwiększyłem również ulgę podatkową na dzieci, aby matki otrzymywały wsparcie finansowe, ponieważ podejmują się szlachetnego zadania, jakim jest wychowywanie silnych i zdrowych dzieci. A ostatnio podpisałem dekret w sprawie ochrony noworodków i  niemowląt, który stoi na straży prawdy, że każdy noworodek ma takie same prawo do ratującej życie opieki jak wszyscy inni ludzie.

Stany Zjednoczone są świetlanym przykładem praw człowieka na świecie. Jednak niektórzy w Waszyngtonie walczą o to, by Stany Zjednoczone znalazły się wśród niewielkiej garstki krajów – w tym Korei Północnej i Chin – które zezwalają na swobodną aborcję po 20. tygodniu życia. Łączę się z niezliczoną rzeszą osób, które wierzą, że jest to moralnie i fundamentalnie fałszywe, i dziś ponawiam wezwanie do Kongresu o uchwalenie ustawy zakazującej późnej aborcji.

Od samego początku działanie mojej administracji poświęcone było temu, by podźwignąć każdego Amerykanina, a to zaczyna się od ochrony praw najbardziej bezbronnych w naszym społeczeństwie – nienarodzonych. Z okazji Narodowego Dnia Świętości Życia Ludzkiego przyrzekamy, że będziemy nadal przemawiać w imieniu tych, którzy nie mają głosu. Ślubujemy  uczcić i  wspierać każdą bohaterską matkę, która wybiera życie. I jesteśmy zdeterminowani, aby bronić życie wszystkich niewinnych i nienarodzonych dzieci, z których każde może przynieść niesamowitą miłość, radość, piękno i łaskę dla naszego Narodu i dla świata.

DLATEGO TERAZ, ja, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy władzy nadanej mi przez Konstytucję i prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszam 22 stycznia 2021 roku Narodowym Dniem Świętości Życia Ludzkiego. Wzywam dziś Kongres, aby przyłączył się do mnie, żeby chronić i bronić godności każdego życia ludzkiego, także tych jeszcze nienarodzonych. Wzywam Amerykanów do dalszej opieki nad kobietami, które znalazły się w niespodziewanej ciąży oraz do wspierania adopcji i opieki zastępczej w bardziej znaczący sposób, tak aby każde dziecko mogło mieć kochający dom.

I na koniec proszę każdego obywatela naszego wielkiego Narodu, aby wsłuchał się w dźwięk ciszy spowodowany przez pokolenie, które jest dla nas utracone, a następnie, aby podniósł głos w imieniu wszystkich dotkniętych aborcją, zarówno widocznych, jak i niewidocznych.

NA DOWÓD , tu położyłem rękę dzisiaj w dniu siedemnastego stycznia roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego pierwszego, w dwieście czterdziestym piątym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

źródło: The White House https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day-2021/  18 stycznia 2021, dostęp 18.01.2021 r.

Tłumaczenie Anna Gryza