Kultura i rodzina

Notka o nas

Anna Gryza

Z zamiłowania żona i mama.

Od zawsze czytelniczka książek, ogrodniczka i gospodyni. Miłośniczka  muzyki, przyrody, wsi, wypraw górskich, wiejskich, nadmorskich i rowerowych. Pasjonuje się literaturą, historią rodzinną, lubi opowiadać opowieści i fotografować.

Romanistka, nauczyciel akademicki i tłumacz.

Piotr Gryza

Menedżer i analityk w obszarze ochrony zdrowia. Działacz społeczny.

Absolwent Politechniki Warszawskiej  (PW) i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz prawa spółek.

Wiceminister zdrowia – podsekretarz stanu od  listopada 2015 r. do  marca 2018 r. nadzorował funkcjonowanie NFZ oraz wdrażanie ministerialnych funduszy europejskich, autor i kierownik wdrożonego projektu tzw. “sieci szpitali”.

Twórca i pierwszy dyrektor Mazowieckiej Kasy Chorych  w latach 1998-1999.

Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w latach 2000-2001, centralny organ administracji państwowej podległy bezpośrednio Premierowi Rządu RP, odpowiedzialny za nadzorowanie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Kas Chorych).

Dyrektor Szpitala na Solcu w Warszawie w latach 2003-2005.

Prezes  miejskiej komunalnej spółki z o.o.  w Warszawie w latach 2005-2010.

Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w latach 2006-2008.

Kierował wdrożeniem systemu Business Intelligence w Instytucie Kardiologii  w latach 2011-2013. Prowadził działalność doradczą dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,  w obszarze zagadnień analitycznych i raportowych  w latach 2013-2015.

Wcześniej  pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk  1992-1996 r. a następnie  w  Departamencie Inwestycji Kapitałowych PKO BP 1997-1998 r.

Służba Wojskowa – Podchorąży Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR) w wojskach obrony powietrznej kraju.


Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność niepodległościową w konspiracyjnych strukturach krajowych i uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r.,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r. oraz Medalem Diecezji Warszawsko-Praskiej w 2017 r.

Członek Zarządu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (PW) dwóch  kadencji 1982/83 i 1983/84. Członek Rady Delegatów Studenckich PW  (parlament studentów PW) w latach 1982-84. Uczestnik  krajowych zjazdów samorządu studentów jako reprezentant PW w latach 1982-84. (W roku 1984 władza komunistyczna zmieniła ustawę o szkolnictwie wyższym likwidując swobody akademickie).

Organizator konspiracyjnych struktur NZS na PW  w latach 1987-1988. Lider Konwentu Uczelnianego NZS PW. Przedstawiciel PW w tajnej Komisji Koordynacyjnej NZS w latach 1987-88. Uczestnik III Zjazdu NZS w Gdańsku.

Wydawca i redaktor  podziemnego pisma akademickiego “Bratnia Pomoc”  w latach 1987-1989. 

Animator Społecznego Komitetu  “Ocal Życie Bezbronnemu” 1989 r.

Inicjator i współzałożyciel Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”  1988 r.

Członek stowarzyszeń i zarządów Klubu Miłośników Litwy i Towarzystwa Polska-Ukraina  w latach 1988-1989 r.

Dziennikarz Radia “Józef” w Warszawie, prowadził audycje:  “Rozmowy o Polsce”, “Myśli o dawnej Polsce”, “Komentarz dnia”.

Uczestnik głodówki protestacyjnej w Warszawie w sprawie obrony nauczania historii w programach szkolnych  w 2012 r.

Pasjonuje się historią, filozofią polityki i Katolicką Nauką Społeczną. Ornitolog amator i miłośnik wypraw górskich, rowerowych i narciarskich.