Kultura i rodzina

Analiza potencjałów jedności małżeńskiej

Analiza potencjałów jedności małżeńskiej - schemat

Na powyższym rysunku przedstawiono schemat pt.:  Analiza potencjałów jedności małżeńskiej wg naszego ujęcia

Małżeństwo jest niekończącym się procesem.

Małżeństwo jest niekończącym się procesem, który prezentujemy w postaci tzw. “czarnej skrzynki”, pojęcia znanego w  analizie systemowej.  Na wejściu (na początku małżeństwa) mamy procesy wejściowe: relacje przedmałżeńskie i rodzina wyjścia, na końcu na wyjściu z tego modelu, mamy cel małżeństwa: budowa wspólnoty i rodzicielstwo w związku sakramentalnym.

Na budowanie jedności małżeńskiej – co trwa cały czas od momentu powstania aż do końca i  jest procesem dynamicznym, zmiennym –  rzutują następujące potencjały:

pozytywne, które budują jedność małżeńską:

 1. rodzina wejścia i tworzona rodzina,
 2. pozytywne wzorce wierności i jedności małżeńskiej przede wszystkim w rodzinie wyjścia oraz w innych rodzinach i małżeństwach,
 3. wiara,
 4. wierność,
 5. lojalność, pierwszeństwo naszego współmałżonka w stosunku do rodziny wyjścia, przyjaciół, znajomych, kolegów, wspólnoty,
 6. wiedza, związana z rozumieniem odmienności: płci, charakteru,  zachowań, emocji, płodności, przeżywania seksualności,
 7. wspólnota – tworzona z innymi małżeństwami, rodzinami, w celu wzajemnego wsparcia,
 8. wspólne zainteresowania, to, co wspólnie robimy w czasie wolnym i poza nim,
 9. wspólne radości.
 

negatywne, niszczące jedność małżeńską:

 1. antykoncepcja zarówno w małżeństwie jak i w okresie przedmałżeńskim,
 2. rodzina wejścia, które może być potencjałem zarówno pozytywnym jak i negatywnym,
 3. media – poprzez narzucanie  negatywnych obrazów i schematów życia małżeńskiego, które odbiorca może uznać za zasady i za powszechnie dominujące,
 4. środowisko pracy, nauki itd. każdego z małżonków  – może stanowić czynnik rozrywający jedność małżeńską, takim czynnikiem może być też uczestniczenie tylko jednego współmałżonków w jakiejś wspólnocie,
 5. kultura masowa – poprzez budowanie dopuszczalności i przyzwolenia rozbijania jedności małżeńskiej

   © Anna i Piotr Gryza